Счетоводни новини

Коригиране на годишните данъчни декларации след подаване

От тази година гражданите и фирмите могат веднъж годишно сами да коригират дължимия данък, деклариран пред НАП с годишната данъчна декларация. Това става с подаването на еднократна коригираща декларация след изтичане на срока за подаване на годишната данъчна декларация. Коригиращата декларация се подава до 30 септември на текущата година за промени, свързани с декларираните данъци от предходната година. Запазва се и досега съществуващата възможност за корекции до изтичане на срока за подаване на декларациите, за доходите – 30 април и на декларациите за корпоративен данък – 31 март, както и възможността да се извършват корекции на данъчния финансов резултат и дължимия данък от фирмите след уведомяване на орган по приходите.

Новите подоходни декларации за 2016 вече са достъпни

Новите годишни данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2016 г. вече са публикувани на сайта на НАП. Линковете за тегленето им са в края на тази новина.

НАП - годишно приключване за 2016

От 1 януари 2017 г. чрез Портала за електронни услуги на НАП ще бъдат достъпни следните услуги:

  • За подаване на декларации и документи за осигурителни вноски (декларации обр. 1, обр. 3, обр. 5, обр. 6, обр. 7), включително и уведомления за трудови договори;
  • За подаване на справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС и дневници по ЗДДС и VIES декларация;
  • За подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2016 г.;
  • За подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2016 г. и декември 2016 г.

Възможно е да има забавяне в получаването на резултатите от обработката на подаваните по електронен път декларации и документи.