Счетоводство

Счетоводни указания от Мин. на финансите

Ограничаване на плащанията в брой

Данък върху застрахователните премии   

Данък върху доходите на физическите лица

Данък върху добавената стойност 

Закон за акцизите и данъчните складове

Корпоративен данък и счетоводство

Други данъци

Екип

Счетоводство.com се управлява и представлява от:

Филип Дудин

Основател на проекта PC Help през 2000 г., Филип Дудин е компютърен предприемач, съчетаващ технологиите и бизнес познанията. Завършил първо мениджмънт, а след това и автоматика в ТУ-София, той има над 8-годишен опит като редактор на ИТ списание, редица сайтове, автор е на десетки публикувани ръководства за софтуерни продукти, а като редактор на Download.bg е тествал и описал над 6 хиляди програми. С опит в маркетинга на множество продукти. Водил е лекции по ИТ в Първа частна гимназия по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец". Като консултант през изминалите години е разрешил стотици казуси, а като член на управителния съвет на СККБ води преговори с Министерство на Здравеопазването за изменения на нормативната уредба, определяща изискванията към интернет залите в страната.

Държи на опростяването на сложни ситуации и обясняването на всичко с прости и ясни думи. Държи на непрекъснато усъвършенстване, високо качество и максимална полезност за крайния потребител на всички продукти и услуги.