За какво да помислим при счетоводството на малка фирма

През последните години широкото разпространение на нови професии в сферата на програмирането, дизайна, връзките с обществеността и маркетинга доведе до появата на голям брой самонаети специалисти, известни още като фрийлансъри. Все повече млади хора избират този път за реализация на пазара, а много от тях се замислят и за създаването на собствени фирми.

Това, което спира голяма част от ентусиастите, обаче си остава счетоводството и сложните процедури, свързани с него. Многобройни са примерите на специалисти, желаещи да стартират бизнес например в сферата на дизайна или програмирането, които се отказват основно заради „бумащината“ и сложността на счетоводните процедури.

Те често предпочитат да си работят като самонаети специалисти и по този начин губят всички предимства на развитието на собствена фирма, които многократно надхвърлят недостатъците. По-долу сме описали най-важните аспекти от фирменото счетоводство, за които трябва да се замислим, ако решим да създадем собствена малка фирма.

Годишното приключване

Това е най-важната задача за една малка фирма в сферата на счетоводството през годината. Годишното счетоводно приключване не само е задължително по закон, но и е много полезно, предоставяйки ни цялостна картина за посоката, в която се развива бизнесът ни. Това е особено ценно за малките бизнеси от типа „one man show”, чиито собственици често са толкова концентрирани в основната си дейност, че рядко намират време да помислят за други аспекти от бизнеса като счетоводството. Поради спецификите на годишното приключване в никакъв случай не се препоръчва то да се прави от хора, които не са счетоводители.

Управлението на разходите

Може и за някои хора да звучи странно, но фирмените разходи могат да бъдат не по-малко важен фактор за успеха на една фирма, от нейните приходи. Вие може и да сте концентрирани върху услугите, които предлагате и приходите, които получавате за тях, но доброто управление на разходите може да се окаже също толкова ключово за успеха на бизнеса ви. А въвеждането на прословутия данък „Уикенд“ през последните месеци прави този аспект още по-важен.

Управлението на персонала

По принцип управлението на човешките ресурси е различна професия, която не се припокрива със счетоводството. Редица аспекти от тази дейност обаче влизат в задълженията на счетоводителите – от изплащането на заплатите, през подготовка на служебни бележки, сметки за изплатени суми и други документи, до комуникацията с Националния осигурителен институт.

Важни срокове

Когато говорим за счетоводни услуги за една или средно голяма фирма, има редица важни срокове, свързани с подаване на годишни отчети в Националната агенция по приходите, последващото им подаване в Агенцията по вписванията и много други. При неспазване на някои от тези срокове глобите често са трицифрени суми, а понякога могат да бъдат и четирицифрени. Затова е най-добре да се доверим на счетоводна фирма или специалист, които са запознати с всички срокове и имат готови решения за извършването на процедурите.

Отношения с институции

Фирменото счетоводство често е свързано с комуникацията с редица държавни институции. Най-често сред тях са НАП и НОИ, но не липсват случаи, когато се налага общуване с Комисията за защита на личните данни, Търговския регистър към Агенция по вписванията и много други.


Печат   Е-мейл