Счетоводни новини

За какво да помислим при счетоводството на малка фирма

През последните години широкото разпространение на нови професии в сферата на програмирането, дизайна, връзките с обществеността и маркетинга доведе до появата на голям брой самонаети специалисти, известни още като фрийлансъри. Все повече млади хора избират този път за реализация на пазара, а много от тях се замислят и за създаването на собствени фирми.

Това, което спира голяма част от ентусиастите, обаче си остава счетоводството и сложните процедури, свързани с него. Многобройни са примерите на специалисти, желаещи да стартират бизнес например в сферата на дизайна или програмирането, които се отказват основно заради „бумащината“ и сложността на счетоводните процедури.

Те често предпочитат да си работят като самонаети специалисти и по този начин губят всички предимства на развитието на собствена фирма, които многократно надхвърлят недостатъците. По-долу сме описали най-важните аспекти от фирменото счетоводство, за които трябва да се замислим, ако решим да създадем собствена малка фирма.

Годишното приключване

Това е най-важната задача за една малка фирма в сферата на счетоводството през годината. Годишното счетоводно приключване не само е задължително по закон, но и е много полезно, предоставяйки ни цялостна картина за посоката, в която се развива бизнесът ни. Това е особено ценно за малките бизнеси от типа „one man show”, чиито собственици често са толкова концентрирани в основната си дейност, че рядко намират време да помислят за други аспекти от бизнеса като счетоводството. Поради спецификите на годишното приключване в никакъв случай не се препоръчва то да се прави от хора, които не са счетоводители.

Управлението на разходите

Може и за някои хора да звучи странно, но фирмените разходи могат да бъдат не по-малко важен фактор за успеха на една фирма, от нейните приходи. Вие може и да сте концентрирани върху услугите, които предлагате и приходите, които получавате за тях, но доброто управление на разходите може да се окаже също толкова ключово за успеха на бизнеса ви. А въвеждането на прословутия данък „Уикенд“ през последните месеци прави този аспект още по-важен.

Управлението на персонала

По принцип управлението на човешките ресурси е различна професия, която не се припокрива със счетоводството. Редица аспекти от тази дейност обаче влизат в задълженията на счетоводителите – от изплащането на заплатите, през подготовка на служебни бележки, сметки за изплатени суми и други документи, до комуникацията с Националния осигурителен институт.

Важни срокове

Когато говорим за счетоводни услуги за една или средно голяма фирма, има редица важни срокове, свързани с подаване на годишни отчети в Националната агенция по приходите, последващото им подаване в Агенцията по вписванията и много други. При неспазване на някои от тези срокове глобите често са трицифрени суми, а понякога могат да бъдат и четирицифрени. Затова е най-добре да се доверим на счетоводна фирма или специалист, които са запознати с всички срокове и имат готови решения за извършването на процедурите.

Отношения с институции

Фирменото счетоводство често е свързано с комуникацията с редица държавни институции. Най-често сред тях са НАП и НОИ, но не липсват случаи, когато се налага общуване с Комисията за защита на личните данни, Търговския регистър към Агенция по вписванията и много други.

Нови правила за здравния статус

За да се избегнат опитите за ползване на здравноосигурителни права без подадени декларации и заявления от осигурителите и самоосигуряващите се лица и без платени здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, в края на 2015 г. бяха приети допълнения в Закона за здравното осигуряване. Тези допълнения изрично регламентират начина за формиране на здравноосигурителния статус на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса. Съгласно новата разпоредба на чл. 39, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване:„Здравноосигурителният статус, необходим за упражняване на здравноосигурителните права на лицата по чл. 33, се формира въз основа на данните за здравно осигуряване от заявления и декларации по този закон, вписвания в официални публични регистри, писмени доказателства, предоставени от лицата, и внесените или дължимите здравноосигурителни вноски“.

Това означава, че всякакви други декларации, документи и уведомления, подадени на основание на друг нормативен акт (например Кодекс на труда), вече няма да оказват влияние при определяне на здравноосигурителния статус на лицата. Така например, информацията от регистъра на уведомленията за сключени и прекратени трудови договори вече няма да служи като основание за определяне на даден месец като месец с или без данни за здравно осигуряване.

Промяна има и в начина, по който се определя здравноосигурителният статус за работещите без трудови правоотношения. Тоест, това са лицата, за които има подадена осигурителна декларация образец 1 с вид осигурен 14 - за работещи без трудови правоотношения. Според новите правила, когато дадено лице за конкретен месец получава единствено възнаграждение по без трудово правоотношение, месецът ще се отчита като месец със здравно осигуряване само, ако е изпълнено условието сумата от осигурителния доход (от всички осигурителни декларации образец 1 за съответния период, подадени с вид осигурен 14) да е по-голяма или равна на минималната работна заплата или 420 лв. на месец за 2016 г.

От НАП предупреждават, че при прилагането на новите правила за формиране на здравноосигурителния статус има опасност от април  някои граждани, които до този момент са ползвали права на здравноосигурени, без да са подадени съответните осигурителни декларации и да са платени вноски за тях, да се окажат с прекъснати здравноосигурителни права. От приходната агенция съветват своите клиенти да проверяват своя здравноосигурителен статус редовно и да внасят дължимите здравни вноски, за да могат да се възползват от безплатна медицинска помощ.

Инвестиционните посредници докладват на НАП онлайн закупуването на акции на публични дружества от офшорни фирми

Инвестиционните посредници са длъжни да уведомяват НАП за сделки, при които акции на публично дружество са придобити от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, както и за техните действителни собственици. Такива са изискванията на чл. 38б от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).

Посредниците подават тази информация към НАП само по електронен път на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За уведомяване на НАП, инвестиционните посредници могат да ползват следните две форми:

Образците могат да бъдат намерени в раздел "Документи - данъци".