Счетоводни новини

Плащаме данъци и осигурителни вноски само по банков път

На 10 февруари изтича срокът, в който гражданите могат да платят с отстъпка от 5% данъка за довнасяне по годишните декларации за облагане на доходите. Отстъпката се ползва ако дължимият данък постъпи по сметките на НАП до 10 февруари 2011 г.

До 17 януари 2011 г. по сметките на НАП от данък върху доходите на физическите лица от свободни професии, граждански договори и наеми са постъпили 6,8 млн. лв.

Плащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. За улеснение на клиентите на НАП в повечето офиси на агенцията са разкрити банкови гишета, които обслужват гражданите и фирмите. За плащане на данък върху доходите и осигурителни вноски от физическо лице (без ЕТ) при превод от банково гише в офис на НАП не се събират такси.

Данъците и осигурителните вноски се заплащат по банковите сметки на компетентните Териториални дирекции на НАП. За  физическите лица това са дирекциите по постоянния им адрес. Клиентите на НАП трябва да знаят, че при попълване на преводни нареждания към бюджета е необходимо да се напише точната сума, екодът за вид плащанe (111213-„Данък върху доходите на физически лица - свободни професии, граждански договори, наеми и др.” за декларациите за облагане на доходите на физически лица), входящия номер на данъчната декларация, като задължително се посочва и периодът, за който се отнася плащането.

Най-лесният и достъпен начин за плащането на данъка е по интернет. Плащането на данъци по този начин изисква наличието на дебитна карта, регистрация в системата ePay и в интернет-страницата на приходната администрация.

Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП се намират в рубриката „Плащане” на интернет страницата на агенцията.

Повече информация, както и помощ при попълване на преводните нареждания и пощенските записи, клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.

Авансов данък плащат фирми и лица за наем на помещения

За първи път през тази година фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, ще са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазаи. Досега задължението беше на физическите лица - наемодатели.

Сега с промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които влязоха в сила  през тази година, фирмите ще имат задължението да внасят авансово 10% от размера на наема, които заплащат на своите хазяи. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата  се умножи по данъчна ставка от 10 на сто.

Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължен да издаде на своя хазяин и  сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък.

Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който  е удържан.

Рекордни обороти отчитат данъчните

Рекордно увеличение на търговските обороти в страната през декември 2010 г. регистрира Националната агенция за приходите (НАП) в сравнение със същия период на 2009 г., съобщиха от агенцията.

Със 708 милиона лева общо се е увеличила декларираната данъчна основа на облагаеми с ДДС доставки за декември спрямо същото време на предишната година. Това показват подадените декларации в НАП от фирмите, регистрирани по ДДС до 14 януари 2011 г.

Според данните от документите на фирмите данъчната основа на облагаемите с ДДС доставки в последния месец на 2010 г. е в размер на 16,5 млрд. лв., докато по същото време миналата година е била 15,2 млрд. лв.

Ръстът на декларирания оборот спрямо ноември 2010 г. е с над 1,3 млрд. лв.

Тази положителна тенденция се допълва и от факта, че търговските обороти през декември са най-високи за цялата 2010 година.

От НАП смятат, че тези резултати се дължат най-вече на засилените контролно-ревизионни действия срещу недобросъвестните търговци.

След акциите през летните месеци от агенцията отчетоха, че на светло са излезли над 4,5 млн. лв. оборот. В момента продължават и кампаниите по проверки и ревизии на собствениците на наблюдаваните по Черноморието заведения, както и на застрахователни агенти, футболни съдии, зъболекари, собственици на луксозни имоти, поп и фолк изпълнители и други.

След започналото вече свързване на касовите апарати в бензиностанции, магазини, аптеки и т.н. със системата на НАП, очакванията са да бъдат "осветлени" обороти за още стотици хиляди левове.

Източник: Труд, 17 Януари 2011, 10 стр.