Счетоводни новини

Една хипотетична „нова философия” на данъчно облагане

Заглавието на тази статия е провокирано от председателя на бюджетната комисия в Народното събрание - Менда Стоянова. Наскоро тя се обяви "за промяна във философията на събиране на приходите у нас чрез преразпределение на част от данъчната тежест към преки данъци", като така и не се разбра дали се работи конкретно нещо по въпроса или зад тези думи се крие просто едно повишаване на „плоският данък" от 10% на някаква друга по-висока ставка.

А че има проблем в сега действащата данъчна политика, това е безспорно. Голяма част от доходите или не се облагат, или се облагат по начин, който не е достатъчен, за да гарантира достатъчен размер на постъпленията в държавния бюджет. Не трябва да се забравя, и че от данъчното облагане зависят и постъпленията в осигурителните фондове.

За съжаление цялата държавна администрация по-скоро се насочва към едно административно увеличаване на плащанията на определен кръг хора (Обмислят въвеждането имуществен ценз за упражняващите свободни професии и занаятчии), вместо да намери радикално и дългосрочно решение, което би се използвало 20 - 30 години, а защо не и за повече време.

Тенденции в развитието на данъчното облагане в Европейския съюз

В страницата на Европейската комисия е публикуван доклад съдържащ подробен статистически и икономически анализ на данъчните системи на държавите-членки на Европейския съюз , Исландия и Норвегия , които са членове на Европейското икономическо пространство. Данните са представени в рамките на единна рамка за статистически данни ( на ESA 95 хармонизирана система от национални и регионални сметки ), която дава възможност за оценка на разнородни национални данъчни системи на напълно съпоставима база .

Стандартната класификация на данъчните приходи (като основен тип данък или на определено ниво на управление ), каквато е практиката за представяне в международните данъчни статистики, трудно може да се тълкува в икономическо отношение . В тази публикация се предлага разпределение на данъчните приходи от гледна точка стопанската функция (т.е. според това дали те се отглеждат върху потреблението , труд или капитал). Класификацията се основава на данни, разпределени данък и върху разпределението на приходите от данъка върху общия доход . Освен данните за приходите, докладът съдържа и показатели на средната ефективна данъчна ставка , попадащи върху потреблението , труд и капитал , както и данни за околната среда и данъчното облагане на върха тарифи за личен и корпоративен данък. 

Направен е преглед на данъчната система във всяка една от 29 обхванати страни, като се обръща внимание на тенденциите при приходите от данъчни постъпления, като се набляга и на последните промени в политиката. Подробни таблици позволяват сравнение между отделните страни и европейските стойности. Данните обхващат периода 1995-2008 на и са представени и като процент от БВП и като процент от общото данъчно облагане.

Тазгодишното издание на тенденциите на облагане в Европейския съюз излиза две години след началото на глобалната рецесия, която роди един широк спектър от мерки на данъчната политика . Мерките, до пролетта на 2010 г. са синтезирани и количествено в клетка, в доклада; актуализация до юни 2010 могат да бъдат намерени с помощта на връзката по-долу. Тазгодишното издание въвежда серии данни по структурните общите данъчни приходи , които допълват подробен анализ на номиналните данъчни приходи . Освен това, с оглед на евентуалното присъединяване на Исландия към ЕС , изготвянето на доклада , е удължен до Исландия, и на ставката по ДДС покритие бе удължен до 2000 г. назад .

Търговци манипулират касовите апарати

Нова схема за укриване на обороти в търговските обекти разкриха инспектори от Националната агенция за приходите (НАП). Основният играч в схемата е хакер, който манипулира паметта на касовия апарат и в зависимост от желанията на клиента изтрива процент от всяка продажба или цели периоди. Собствениците на фирми получават тази услуга срещу определена месечна вноска, която е символична в сравнение с укритите обороти. Предпочитаният вариант на услугата е да се крие процент от всяка продажба, защото така далаверата е по-трудно забележима при проверки, тъй като няма часове и дни без продажби.

Служителите на НАП обаче са измислили как да прекратят този начин за ощетяване на държавната хазна с невнасяне на ДДС. Инспектори от приходната агенция периодично правят покупки в един и същи търговски обект и запазват касовите бележки. След определен период, например седмица, се връщат в магазина, легитимират се и изискват контролните ленти на касовия апарат за дните и часовете, в които са пазарували. Ако при проверката се установи разлика между касовите бележки и запазеното на контролните ленти от касовия апарат започва ревизия. По време на ревизията всички укрити обороти за 5 години назад ще бъдат облагани с данък. При констатирани данъчни престъпления, материалите ще се предават на прокуратурата.

Новата схема за манипулиране на касовите апарати е засечена в София и в някои по-големите градове в страната, където има по-голям оборот в търговските обекти. Предстоят съвместни действия с МВР.