Счетоводни новини

Ще се извършат повторно 500 вече приключили ревизии

До няколко седмици ще възложа повторното извършване на 500 вече приключени ревизии, за да бъде проверено дали не е имало сделка между проверяващите и фирмите, казва в интервю за национален всекидневник изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов. Това са част от мерките, които висшето ръководство на агенцията предприема в борбата с корупцията в НАП.

В допълнение на това до края на юни в цялата страна ще бъде направен подбор за ръководители на ревизионни екипи. Целта е на тези постове да бъдат назначени най-способните и почтени хора, които ще изпълняват своите задължения без съмнения за участие в корупционни схеми.

По думите на изпълнителния директор в момента, съвместно с МВР, текат десетки разследвания за корупция, а служителите, които са виновни, не само ще бъдат уволнени от НАП, но ще бъдат предадени на правоохранителните органи за търсене на наказателна отговорност. Според изпълнителния директор при всеки случай, в който се докаже корупция, ръководството в съответната териториална дирекция или офис на НАП, също ще получава дисциплинарни наказания.

От НАП напомнят, че през последната година са уволнени 35 души, заради съмнения за участие в корупционни схеми.

Според Стефанов първата стъпка в изчистването на НАП от корупцията е признанието, че тя съществува, а втората е хората да сигнализират за нея. Гражданите могат да се обаждат на 0700 18 700 за нарушения и корупционни прояви на цената на градски разговор от цялата страна. Сигнали се приемат от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч. Информация за нередности и сигнали за корупция могат да се изпращат и по пощата на адрес: 1000 София, бул. „Дондуков” 52, Централно управление на НАП, както и по електронен път чрез специалното приложение на НАП.

Свързват касовите апарати с НАП от началото на 2011 г.

От началото на 2011 г. всеки касов апарат в България ще бъде свързан с компютърната система на Националната агенция за приходите (НАП).  Фискалните устройства ще подават автоматично и без човешка намеса данни за оборотите на търговските обекти на определен период. Касовите апарати в различните браншове ще бъдат програмирани да се отчитат в приходната агенция с различна периодичност. Например, бензиностанциите и фирмите, работещи в рисковите икономически сектори ще подават информация по-често от малките магазинчета.

Системата ще позволява и дистанционен достъп на инспекторите на НАП до произволно избран касов апарат. Това е необходимо за извършване на внезапни проверки в случаите, в които действителният оборот е много по-голям от отчетения на касовия апарат. Освен това обобщената информация от всички касови апарати в страната ще бъде анализирана от софтуер и екипи от проверяващи ще бъдат изпращани в онези търговски обекти, които имат подозрително нисък оборот.

Промените в Наредбата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти (Наредба №18) вече са изготвени, като проект на документа е публикуван на интернет страницата на Министерство на финансите – www.minfin.bg. В документа подробно са описани сроковете за въвеждане на дистанционната връзка и периодичността на отчитане на различните браншове.

От НАП уверяват, че няма да се налага масова замяна на функциониращите в момента близо 600 000 касови апарати в България. Над 80 % от тези фискални устройства могат безпроблемно да изпълняват новото изискване след свързването им с допълнителен модул, който ще предава данните в НАП. По предварителни разчети тези модули ще работят с отделна СИМ карта и ще струват между 100 и 200 лв. Този разход ще може да се приспада за данъчни цели от фирмите.

Новата система ще премахне съществуващото в момента изискване всеки нов касов апарат да се регистрира в НАП с подаване на заявление. Вместо това фискалните устройства ще се регистрират автоматично, в момента на тяхното поставяне в обекта.

Данните, които касовите апарати генерират, ще се изпращат до НАП чрез GPRS мрежата на мобилните оператори. Това решение гарантира, че всеки обект, независимо къде в страната се намира, ще може безпроблемно да подава информация в приходната агенция.

„Свързването на касовите апарати с НАП е много важна мярка срещу сивия сектор. Това значително ще подобри данъчния контрол, защото за никого не е тайна, че близо 80 % от търговците укриват някаква част от оборота си”, каза по този повод изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов.