Счетоводни новини

    НАП утвърди заповед № ЗЦУ-1501/17.11.2014 г. за предоставянето на информация в НАП за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз и образец на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз.

    © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.