Счетоводни новини

Микроинвест прави "черен петък"

Днес, 28 ноември, производителят на счетоводен софтуер "Микроинвест" обяви промоция "черен петък". От 9 до 17:30 ч. можете да закупите ред продукти на компанията с намаления до 70 %.

НАП - Заповед ЗЦУ-1501/17.11.2014 г.

НАП утвърди заповед № ЗЦУ-1501/17.11.2014 г. за предоставянето на информация в НАП за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на физически лица, местни на друга държава – членка на Европейския съюз и образец на Справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ за доходи по трудови правоотношения, начислени и/или изплатени в полза на чуждестранни физически лица, местни на държава – членка на Европейския съюз.