ERP системи

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

bgERP е създадена в България ERP безплатна система с отворен код и по замисъл е предназначена за ползване в български фирми. При разработката й са взети предвид спецификите на българския бизнес и култура.