НАП, ТД София — град

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
   

  ТД София — град,
  ул. Аксаков 21

  Вноски ДОО

  Банка: СИБАНК АД
  IBAN: BG40 BUIB 9888 8592 8297 00
  BIC: BUIBBGSF


   

  Вноски НЗОК

  Банка: СИБАНК АД
  IBAN: BG19 BUIB 9888 8692 8299 00
  BIC: BUIBBGSF


   

  Вноски ДЗПО

  Банка: СИБАНК АД
  IBAN: BG42 BUIB 9888 8892 8301 00
  BIC: BUIBBGSF


   

  Сметка за принудително събиране на публични държавни вземания

  Банка: СИБАНК АД
  IBAN: BG28BUIB98883322943300
  BIC: BUIBBGSF

  © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.