Отчитане на горива към система "Контрол на горивата"

Въпрос:
Ние търгуваме с горива на едро и дребно. Също така предоставяме възможност на нашите клиенти да зареждат горива и от бензиностанции, които не са наша собственост. Тези продажби се регистрират с карти.
Доставката от бензиностанциите към крайните клиенти се документира с издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, и фактура към нас . Бензиностанцията е краен разпространител, но документално получател по доставката сме ние и ние издавахме фактура на крайния потребител.
С новите правила за подаване на данни за доставки на течни горива от доставчици/получатели на течни горива, съгласно чл. 118 от ЗДДС , ще се отчитат ли тези доставки в информационна система „ Контрол на горивата"?

Отговор:
Не е нужно да се подават данни към НАП чрез информационна система „Контрол на горивата" след като продажбите на горива се осъществява от краен разпространител /бензиностанция/ и са отчетени чрез ЕСФП.


Печат   Е-мейл