Горива в строителна фирма

Въпрос:
Фирмата се занимава със строителство. За целта имаме цистерна, която зарежда нашите машини, като купуваме горивото от търговец на едро. В някои случаи зареждаме други фирми, които работят на наши обекти като подизпълнители и префактурираме горивото. Нямаме закачена колонка за цистерната, нямаме нивомер. Има единствено брояч. Трябва ли да подаваме информация към НАП по електронен път във връзка с изменението на Наредба № Н-18/2006 г. за отчитане продажби от търговски обекти?
И също така - какво се има предвид под "средство за измерване на разход" в следния текст:
Данъчно задължено лице, което за целите на независимата си икономическа дейност извършва зареждане на превозни средства за собствени нужди с течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита зареждането чрез фискално устройство по реда на наредбата по ал. 4 на същата разпоредба, както и да предава данни по ал. 6 по дистанционната връзка с Националната агенция за приходите - чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 17.07.2012 г./

Отговор:
При закупуване на горивото от търговец на едро за осъществяване на независима икономическа дейност в цистерна на купувача се подава ЕДД от продавача/търговеца на едро/ и ЕДП от купувача/новия собственик на горивото/. Съответно за местоназначението на горивото, новия собственик подава ЕДД.
При продажба на горивото на други задължени лица /под изпълнители/, доставката се декларира с ЕДД.
Относно чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 17.07.2012 г./, „чрез средства за измерване на разход,", не съществува в новия текст на чл. 118, ал.7 от ЗДДС /в сила от 08.03.2013 г./


Печат   Е-мейл