Бензиностанция, ЕДП, ЕДД

Въпрос:
1. Имаме бензиностанции - трябва ли да подаваме ЕДП, когато купим гориво от "Лукойл", понеже за него има издаден еАДД?
2. Доставяме гориво на зем.кооперации и предприятия за собствените им машини и съоръжения. Някои от тях имат нивомерни системи с ЕСФП, а други нямат. И в двата случая ли трябва да подадем ЕДД?

Отговор:
Краен разпространител на горива/бензиностанции/, в които има монтирани ЕСФП, подават данни за доставката с въвеждане на данните от еАДД чрез клавиатурата на ЕСФП.
Независимо от това, че доставяте горива на обекти с/без монтирани ЕСФП следва да подавате ЕДД за продажба.


Печат   Е-мейл