Цистерна и бензиноколонка зареждат собствена техника

Въпрос:
Дружество има бензиноколонка, свързана с цистерна, от която зареждаме нашата селскостопанска техника. Трябва ли да подаваме данни по чл. 118, ал. 10 от ЗДДС.

Отговор:
Когато във ведомствените обекти няма монтирана ЕСФП и лицето - получател по доставка на течни горива не е краен разпространител, следва да подават данни/ЕДП/ в качеството си на получатели по доставка.


Печат   Е-мейл