Счетоводна практика

Счетоводни въпроси и отговори от наши колеги и дискусии, провеждани онлайн. Моля, имайте предвид, че макар да се стремим да сме максимално прецизни, е възможно да допуснем грешка или нормативната уредба да е променена след датата на добавяне на съответния въпрос и поради това не можем да поемем юридическа отговорност за използването на дадените тук отговори.

Как да си спестите „разходките“ до НОИ и НАП?

Считано от 09.08.2011 г. е в сила Указание № 91-01-190 на ЦУ на НОИ относно възстановяване или изплащане на лихви върху получени обезщетения в нарушение на чл. 53, ал. 4 на Кодекса за социално осигуряване тогава, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла. 
В резултат на получените лични актове и начети, много майки обвиниха счетоводителите на съответните фирми, че не са ги уведомили, че подлежат на санкции при такава ситуация.

Затова, за да избегнете подобни недоразумения нашата препоръка е: Уважаеми счетоводители, просто изисквайте, дори и саморъчно написана Декларация от Вашата служителка, че детето не е настанено в подобно заведение и я приложете в досието на майката.

Дължат ли се осигурителни вноски върху социалните разходи и влизат ли те в осигурителния доход?

Според Закона за бюджета на ДОО за 2011 г. върху социалните разходи се дължат осигурителни вноски, както следва:

Ползване на служебен автомобил

Въпрос:

Здравейте,
съжалявам ако темата е коментирана, но не успях да открия отговорите.

Нашето ЕООД си купи лек автомобил и възникнаха доста въпроси след като колата бе регистрирана на фирмата.
Автомобилът ще се ползва както за служебни пътувания, така и за лични цели от собственика и съпругата му. Личното ползване ще е доста повече от служебното. В този случай какви документи трябва да имат те при шофирането - ако ги спрат полицаи примерно, както и ако ще пътуват извън граница? Например - трябва ли и при ползването за лични цели да имат пътен лист?
Разходите за гориво ще се отчитат само при служебни пътувания, но при положение, че ползването ще е повече лични цели, това как ще повлияе на амортизациите, разходите за ремонти, застраховки?

Благодаря предварително за отговорите.

Отговор:

общо взето се надявайте на добър данъчен, че иначе ще ви....
иначе оттчитането е по нормалния начин за служебните цели, а за личните не е необходимо да има пътен лист, но трябва да има заповед за ползването му, пълномощно за излизане извън страната и т.н.
запиши се на курс по счетоводство

НАП свързване на касов апарат

Въпрос:

до кога може без да се свързва касовият апарат към НАП?

Отговор:

Още година!

§ 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:

1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;

2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:

а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до 31 август 2011 г.;

б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;

в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г.;

3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март 2012 г.

(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

Подкатегории

Правни консултации във връзка със счетоводни казуси

© 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.