Счетоводна практика

  Счетоводни въпроси и отговори от наши колеги и дискусии, провеждани онлайн. Моля, имайте предвид, че макар да се стремим да сме максимално прецизни, е възможно да допуснем грешка или нормативната уредба да е променена след датата на добавяне на съответния въпрос и поради това не можем да поемем юридическа отговорност за използването на дадените тук отговори.

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Според Закона за бюджета на ДОО за 2011 г. върху социалните разходи се дължат осигурителни вноски, както следва:

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Въпрос:

  Здравейте,
  съжалявам ако темата е коментирана, но не успях да открия отговорите.

  Нашето ЕООД си купи лек автомобил и възникнаха доста въпроси след като колата бе регистрирана на фирмата.
  Автомобилът ще се ползва както за служебни пътувания, така и за лични цели от собственика и съпругата му. Личното ползване ще е доста повече от служебното. В този случай какви документи трябва да имат те при шофирането - ако ги спрат полицаи примерно, както и ако ще пътуват извън граница? Например - трябва ли и при ползването за лични цели да имат пътен лист?
  Разходите за гориво ще се отчитат само при служебни пътувания, но при положение, че ползването ще е повече лични цели, това как ще повлияе на амортизациите, разходите за ремонти, застраховки?

  Благодаря предварително за отговорите.

  Отговор:

  общо взето се надявайте на добър данъчен, че иначе ще ви....
  иначе оттчитането е по нормалния начин за служебните цели, а за личните не е необходимо да има пътен лист, но трябва да има заповед за ползването му, пълномощно за излизане извън страната и т.н.
  запиши се на курс по счетоводство

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Въпрос:

  до кога може без да се свързва касовият апарат към НАП?

  Отговор:

  Още година!

  § 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:

  1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;

  2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:

  а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до 31 август 2011 г.;

  б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;

  в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г.;

  3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март 2012 г.

  (2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Въпрос:

  На майка, чието майчинство от 2год. изтича на 10юни 2011г. кога трябва да и се прекрати трудовият договор, и да е най-изгодно и за нея- чрез съкращаване на щата или по взаимно съгласие, колко дни трябва да работи след изтичане на двегодишния срок- три ли пет ли?

  Отговор:

  Най-добре първо променете договора от безсрочен в срочен. При съкращение на щата ще дължите обезщетение от 1 месец и едва след това лицето се регистрира в БТ, а пък по взаимно съгласие лицето ще взима само 4 месеца обезщетение. Ако лицето (майката) е с малък стаж (до 3 години) и по този начин ще стане защото обезщетението за такъв минимален стаж също е със срок 4 месеца

  Подкатегории

  Правни консултации във връзка със счетоводни казуси

  © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.