Счетоводна практика

Счетоводни въпроси и отговори от наши колеги и дискусии, провеждани онлайн. Моля, имайте предвид, че макар да се стремим да сме максимално прецизни, е възможно да допуснем грешка или нормативната уредба да е променена след датата на добавяне на съответния въпрос и поради това не можем да поемем юридическа отговорност за използването на дадените тук отговори.

прекратяване договор след майчинство

Въпрос:

На майка, чието майчинство от 2год. изтича на 10юни 2011г. кога трябва да и се прекрати трудовият договор, и да е най-изгодно и за нея- чрез съкращаване на щата или по взаимно съгласие, колко дни трябва да работи след изтичане на двегодишния срок- три ли пет ли?

Отговор:

Най-добре първо променете договора от безсрочен в срочен. При съкращение на щата ще дължите обезщетение от 1 месец и едва след това лицето се регистрира в БТ, а пък по взаимно съгласие лицето ще взима само 4 месеца обезщетение. Ако лицето (майката) е с малък стаж (до 3 години) и по този начин ще стане защото обезщетението за такъв минимален стаж също е със срок 4 месеца

Данък при източника към чuждестранно лице

Въпрос:

Здравейте,

Имаме фирма ООД и извършваме дейност в чужбина.Във връзка с дейността се налага да се плаща на чуждестранни юридически лица.Интересувам се би ли трабвало да се удържа данък.И ако да как става номера.

Благодаря предварително

Отговор:

Чл.195 ти казва, че ако чуждестранното лице няма място на стопанска дейност тук, то ти ще му удържиш данъка. Ако то има място на стопанска дейност тук, тогава си е като едно българско предприятие и ти нищо не му удържаш, защото то си формира финансов резултат и си се облага като нас. При всички положения, освен ЗКПО трябва да погледнеш и съответните СИДДО, защото те са с предимство пред нашия закон.

чл.328 т.12

Въпрос:

Наша работничка беше 2 месеца болнични, които приключват на 24.06.2011г и реши че иска да напусне защото не се чувства добре здравословно. Обаче някой я е посъветвал да я освободим по чл.328 т.12. В такъв случай трябва да яотработва 1 месец редизвестие. А след това трябва ли да и се изплаща някакво обезщетение - тапр чл.222

Отговор:

http://zaplati.start.bg/article.php?aid=4642
прочети това,ще ти помогне да решиш какво да правиш!

Дата на прекратяване в образец 1

Въпрос:

Каква трябва да е датата на прекратяване на тр. договор в образед 1 и 6, последният раб. ден или първият неработен.

Отговор:

Последният ден в осигуряване. Например напуска на 01.07.2011 г в Д1 трябва да е 30.06.2011 г

Декларация по чл. 13.ал5

Въпрос:

Когато собственика на фирмата си подава сам ГфО в търговския регистър с ел. подпис, трябва ли да подава декларация по чл. 13 ал. 5 или само ал.4

Отговор:

само по ал.4

Подкатегории

Правни консултации във връзка със счетоводни казуси