Счетоводна практика

Счетоводни въпроси и отговори от наши колеги и дискусии, провеждани онлайн. Моля, имайте предвид, че макар да се стремим да сме максимално прецизни, е възможно да допуснем грешка или нормативната уредба да е променена след датата на добавяне на съответния въпрос и поради това не можем да поемем юридическа отговорност за използването на дадените тук отговори.

pensioner uprawitel OOD

Въпрос:

Съдружник, пенсионер - управител на ООД, може ли да плаща само 8% здравни вноски върху 420 лева, като СОЛ без договор ДУК. Военен пенсионер получаващ таван на пенсията, защо да плаща осигуровки след като дейността на ф ирмата е малка? Моля за компетентен отговор.

Отговор:

Ами, имаше едни тълкувания на НАП-аджиите миналата година покрай истерията с ДУК-овете. Не ми се търсят. Има ги в сайта на НАП. Не че имаше нужда от тях, за да е ясно, че щом се самоосигуряваш и не получаваш пари по ДУК, значи не трябва да се осигуряваш по ДУК, но ей така, за наша сигурност. И между другото те повтарят стари писма на НОИ по въпроса.

Декларация за прекратяване/започване на дейност

Въпрос:

Здравейте, наскоро регистрирах ЕООД. Тъй като няма веднага да започвам дейност искам да не се водя като самоосигуряващо се лице. От НАП ми казаха, че не е необходимо да подавам декларация сега, а трябва да подам декларация когато започна да издавам фактури в 7-дневен срок от издаването на първата. През времето от учредяване на ЕООД до издаването на първата фактура, се считало, че не извършвам дейност и съответно не дължа осигуровки.

отговор:

И защо ни го казваш? Ние това много добре го знаем :)
Има няколко подробности. Първо - не от първата издадена фактура, а "от започване на дейност". Това може да се тълкува по много начини - разходи /първата разходна фактура/, наем, първи договор, участие в конкурс, обществена поръчка и т.н. Второ -ако искаш може да се самоосигуряваш и от сега - това, че нямаш приходи и разходи, не значи че нямаш дейност -просто проучваш пазара :))

касиер 4211 1014 НКПД

Въпрос:

Уважаеми счетоводители, моля да ме ориентирате каква длъжност е касиер на обменно бюро според този документ: Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2011 г. т. е. на колко лева минимално се осигуряват такива работници и какъв ценз се изисква от тях.

Отговор:

Цифрата отпред показва групата: 4 (Помощен административен персонал). Поредният номер на дейността си ще си я определиш сам. Може да си с пореден № 63 (Финансови и застрахователни дейности) и икономически дейности по НКИД - 64 (например 64.19 Друго парично посредничество). В такъв случай група 4 ти дава мин. осиг. доход 458 лв.

авансов данък за наем

Въпрос:

ЕТ съм и ползувам помещение под наем, като наемодателя е физическо лице и съм удържал авансово данъка.Издал съм сметка за изплатената сума и служебна бележка на наемодателя.
Въпрос: Тъй като помещението е съсобственост със съпругата му,наемодателя ме пита дали не трябва да му издам служебна бележка и на съпругата му тъй като трябва и двамата да приложат служебната бележка при подаване догодина на годишната данъчна декларация.
Съгласно образеца на служебна бележка на НАП 2. Служебната бележка се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните
вноски. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Другият екземпляр се съхранява от
лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.
Аз съм издал 2 бр еднакви служебна бележка на единия наемодател с който е сключен договора
и съм вписал в служебната бележка цялата сума за изтеклия период от наема.
Наемодателя ме пита дали не трябва да му издам 4 бр. служебна бележка 2бр. за него и 2бр. за съпругата му -съсобственик с вписана сумата наполовина в тях /поравно разделена между двамата цялата сума /защото при подаване на годишната данъчна декларация и двамата трябва да приложат в деклараците си служебна бележка.
До 10 число на м. юли трябва да внеса удъжания данък.
След като прочетох указанието на НАП за попълването на вносната бележка и написаното във ФОРУМА не ми стана ясно следното:
1. Какво трябва да посоча в графа ВИД ПЛАЩАНЕ 11 12 13 или 11 12 15 тъй като наемодателя е физическо лице.
2.Какво трябва да посоча в графа ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ -моето ЕТ или имената на наемодателя.
3.Какво трябва да посоча в графа ПЕРИОД ЗА КОЙТО СЕ ПЛАЩА - наема е за месеци април,май,юни и е платен наема и удъжан авансов данък м. юни.
Предварително благодаря за отговорите.
Поздрави.

Отговор:

Според мен трябва да разделиш наема на две и да издаваш по две служебни бележки всеки месец.
1. 111213
2. ЕТ, тъй като той е длъжен (задължен) да внася данъка. Не пречи в основанието да напишеш ЕГН на лицето.
3. Без да съм 100% сигурна мисля, че месеца на плащане, защото това е принципа в ЗДДФЛ.

Преглед на микробус и неплатени данци за 10 год

Въпрос:

Микробус,собственост на ЕООД не е регистриран в общината откакто е купен 2001г.Сега не може да мине на техн.преглед,защото му искат документ за платен год.данък...Моля,дайте някакви идеи-как да се излезе от тази каша

Отговор:

давностният срок за неподадена декларация е изтекъл и няма как да ви глобят
подайте декларацията и внесете данъка с лихвите

Подкатегории

Правни консултации във връзка със счетоводни казуси