Счетоводна практика

  Счетоводни въпроси и отговори от наши колеги и дискусии, провеждани онлайн. Моля, имайте предвид, че макар да се стремим да сме максимално прецизни, е възможно да допуснем грешка или нормативната уредба да е променена след датата на добавяне на съответния въпрос и поради това не можем да поемем юридическа отговорност за използването на дадените тук отговори.

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Въпрос:

  Ще ми спрат ли майчинството за отглеждане на дете до 2години,ако започна работа на граждански договор към пенсионен фонд?Заслужава ли си?

  Отговор:

  +Няма да ти го спрат. Дали си заслужава... зависи за какво и колко ти плащат.

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Въпрос:

  моля за помощ относно получена сума по банката за консултанска услуга м.02.11г. 15000лв. не съм пуснала фактура за тази услуга имах проблем с името на фирмата на която извър.у/гата.Нашата фирма е рег.по ДДС и е получила горепосочената сума м.02.11г.Какво да правя сега???Какви счет.операции да взема май нагазих лука този път

  Отговор:

  5 дни, издай я със актуална стара дата, "отвори" нов кочан фактури

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Въпрос:

  искам да попитам по-компитентните колеги следното- имам фирма ЕООД която копува и продава стари къщи.Аз ги водя като стоки в сметка 304 с подсметки.
  Фирмата е регистрирана по ДДС при продажбата на цялата стойност ли трябва да слагам ДДС или само на дворното място,като отделя тези 3 метра прилежащи терени както прочетох или това важи за ДМА само
  моля помогнете

  Отговор:

  Не важи само за ДМА. Важи за сгради, независимо как са заведени.

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Въпрос:

  Здравейте, дали някой знае, колко време след приключването на работата по граждански договор, може да се получат парите за това, в смисъл, ако някой няма възможност да си ги вземе веднага, докога може да му се пазят? Благодаря ви на всички, които отговорят!

  Отговор:

  Всичко е въпрос на договаряне между възложител и изпълнител. Обикновено в самия договор се посочва срока за плащане след приемане на извършената работа

  Потребителски рейтинг: 0 / 5

  Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

  Въпрос:

  Имам самоосигуряващо се лице пенсионер.В заявлнието за самоосигуряващо се лице е посочил ,че ще продължи да работи но не иска да се осигурява.Всеки месец внася здравни ,така също и обр.1.С ГДД по чл.50 трябва ли да попълня таблица 2,защото таблица 1 със сигурност няма(окончателен осигурителен доход) Подаването на год.декл.6 не е ли достатъчна.Смущава ме ,че всъщност не е самоосигуряващ се? Предварително БЛАГОДАРЯ!

  Отговор:

  Последно самоосигуряващ се ли е или не? Подал ли е ОКД-5 за започване на дейност? Ако да, значи е самоосигуряващ се. Щом говориш за декларация по чл.50, значи има и доходи. Щом има доходи, значи има и изравняване на доходите.
  2. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване се осигуряват авансово върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица и за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, и окончателно върху доходите от дейността и доходите по т. 3, през календарната година, съгласно справката към данъчната декларация по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване; регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, произвеждащи непреработена растителна и/или животинска продукция, не определят окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност; вноските се внасят за сметка на самоосигуряващите се лица до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, а окончателната осигурителна вноска най-късно в срока за подаване на данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

  Че се дублира информацията с Д6, дублира се, но какво ли при нас не се дублира.

  Подкатегории

  Правни консултации във връзка със счетоводни казуси

  © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.