Категория: Указания
  Страница 1 от 6
  Файла:

  Наръчник по ДДС за 2014 г. от НАП

  Information
  Създаден 2014-06-26
  Променено на 2014-06-26
  Версия:
  Размер 6.6 MB
  Платформа
  Тегления 92

  Указание №24-00-9/18.04.2008г. относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване при т.нар. договори за осигуряване на персонала

  Information
  Създаден 2014-01-18
  Променено на 2014-01-29
  Версия:
  Размер 201 KB
  Платформа
  Тегления 142
  Указание относно данъчно и счетоводно третиране през 2007г. на организациите за колективно управление на авторски права, автори и носителите на авторски права
  Information
  Създаден 2014-01-18
  Променено на
  Версия:
  Размер 311.63 KB
  Платформа
  Тегления 64

  Указание относно правен режим на ДДС за възстановяване по реда и при условията на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС

  Information
  Създаден 2014-01-18
  Променено на 2014-01-29
  Версия:
  Размер 23.18 KB
  Платформа
  Тегления 63

  Указание с № 91-00-86/21.03.07г. относно: Данъчно третиране по ЗДДС на консумативи, електроенергия, топлоенергия, вода, и др., префактурирани от наемодател на наемател

  Information
  Създаден 2014-01-18
  Променено на 2014-01-29
  Версия:
  Размер 138.67 KB
  Платформа
  Тегления 80

  Указание с № 24-32-67/ 18.04.07г. относно: Приложението на чл. 126, ал.3 от ЗДДС

  Information
  Създаден 2014-01-18
  Променено на 2014-01-27
  Версия:
  Размер 47.07 KB
  Платформа
  Тегления 93

  Указание с № 24-00-28/21.04.07г. относно: Действия на органите по приходите във връзка с погасени по давност задължения

  Information
  Създаден 2014-01-18
  Променено на 2014-01-29
  Версия:
  Размер 427.45 KB
  Платформа
  Тегления 97

  Указание с № 24-00-27/ 21.04.07г. относно: Правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл.7 ал.1 и ал.4 от ЗДДС.

  Information
  Създаден 2014-01-18
  Променено на 2014-01-29
  Версия:
  Размер 899.03 KB
  Платформа
  Тегления 64
  Указание за облагане с ДДС на лицата, упражняващи свободни професии.
  Information
  Създаден 2014-01-18
  Променено на
  Версия:
  Размер 166.5 KB
  Платформа
  Тегления 69

  Указание с № 24-00-31/ 08.05.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбата на чл. 3 от ЗДДС във връзка с решение на Конституционния съд № 7 от 23.04.2007г., (ДВ, бр.37/2007г.)

  Information
  Създаден 2014-01-18
  Променено на 2014-01-27
  Версия:
  Размер 222.13 KB
  Платформа
  Тегления 62
  © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.