Категория: Указания
Страница 1 от 6
Файла:

Наръчник по ДДС за 2014 г. от НАП

Information
Създаден 2014-06-26
Променено на 2014-06-26
Версия:
Размер 6.6 MB
Платформа
Тегления 141

Указание №24-00-9/18.04.2008г. относно: данъчното облагане и задължителното осигуряване при т.нар. договори за осигуряване на персонала

Information
Създаден 2014-01-18
Променено на 2014-01-29
Версия:
Размер 201 KB
Платформа
Тегления 186
Указание относно данъчно и счетоводно третиране през 2007г. на организациите за колективно управление на авторски права, автори и носителите на авторски права
Information
Създаден 2014-01-18
Променено на
Версия:
Размер 311.63 KB
Платформа
Тегления 98

Указание относно правен режим на ДДС за възстановяване по реда и при условията на чл. 92, ал. 3 от ЗДДС

Information
Създаден 2014-01-18
Променено на 2014-01-29
Версия:
Размер 23.18 KB
Платформа
Тегления 97

Указание с № 91-00-86/21.03.07г. относно: Данъчно третиране по ЗДДС на консумативи, електроенергия, топлоенергия, вода, и др., префактурирани от наемодател на наемател

Information
Създаден 2014-01-18
Променено на 2014-01-29
Версия:
Размер 138.67 KB
Платформа
Тегления 115

Указание с № 24-32-67/ 18.04.07г. относно: Приложението на чл. 126, ал.3 от ЗДДС

Information
Създаден 2014-01-18
Променено на 2014-01-27
Версия:
Размер 47.07 KB
Платформа
Тегления 151

Указание с № 24-00-28/21.04.07г. относно: Действия на органите по приходите във връзка с погасени по давност задължения

Information
Създаден 2014-01-18
Променено на 2014-01-29
Версия:
Размер 427.45 KB
Платформа
Тегления 131

Указание с № 24-00-27/ 21.04.07г. относно: Правната регламентация на вътреобщностните доставки по чл.7 ал.1 и ал.4 от ЗДДС.

Information
Създаден 2014-01-18
Променено на 2014-01-29
Версия:
Размер 899.03 KB
Платформа
Тегления 100
Указание за облагане с ДДС на лицата, упражняващи свободни професии.
Information
Създаден 2014-01-18
Променено на
Версия:
Размер 166.5 KB
Платформа
Тегления 102

Указание с № 24-00-31/ 08.05.07г. относно: Уеднаквяване на практиката по прилагане на разпоредбата на чл. 3 от ЗДДС във връзка с решение на Конституционния съд № 7 от 23.04.2007г., (ДВ, бр.37/2007г.)

Information
Създаден 2014-01-18
Променено на 2014-01-27
Версия:
Размер 222.13 KB
Платформа
Тегления 97