Категория: Други
  Страница 1 от 25
  Файла:
  Наредба за обезщетенията и помощите от ДОО (наредба за болнични)
  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на
  Версия:
  Размер 142 KB
  Платформа
  Тегления 58

  Наредба за работното време, почивките и отпуските

  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-27
  Версия:
  Размер 263 KB
  Платформа
  Тегления 80
  Бланка БОЛНИЧЕН ЛИСТ
  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на
  Версия:
  Размер 339.08 KB
  Платформа
  Тегления 112
  ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение
  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на
  Версия:
  Размер 140.11 KB
  Платформа
  Тегления 50
  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на
  Версия:
  Размер 47 KB
  Платформа
  Тегления 55
  ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на
  Версия:
  Размер 50.5 KB
  Платформа
  Тегления 70
  ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване
  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на
  Версия:
  Размер 33.5 KB
  Платформа
  Тегления 51
  ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя
  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на
  Версия:
  Размер 32 KB
  Платформа
  Тегления 62
  С П Р А В К А за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ
  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на
  Версия:
  Размер 58.5 KB
  Платформа
  Тегления 54

  Опис на документите по чл. 3 – 5 и 14 от наредбата

  Information
  Създаден 2014-01-19
  Променено на 2014-01-27
  Версия:
  Размер 98.5 KB
  Платформа
  Тегления 69
  © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.