Категория: Други
Страница 1 от 25
Файла:
Наредба за обезщетенията и помощите от ДОО (наредба за болнични)
Information
Създаден 2014-01-19
Променено на
Версия:
Размер 142 KB
Платформа
Тегления 99

Наредба за работното време, почивките и отпуските

Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-27
Версия:
Размер 263 KB
Платформа
Тегления 123
Бланка БОЛНИЧЕН ЛИСТ
Information
Създаден 2014-01-19
Променено на
Версия:
Размер 339.08 KB
Платформа
Тегления 153
ДЕКЛАРАЦИЯ от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение
Information
Създаден 2014-01-19
Променено на
Версия:
Размер 140.11 KB
Платформа
Тегления 90
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
Information
Създаден 2014-01-19
Променено на
Версия:
Размер 47 KB
Платформа
Тегления 92
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
Information
Създаден 2014-01-19
Променено на
Версия:
Размер 50.5 KB
Платформа
Тегления 106
ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване
Information
Създаден 2014-01-19
Променено на
Версия:
Размер 33.5 KB
Платформа
Тегления 91
ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя
Information
Създаден 2014-01-19
Променено на
Версия:
Размер 32 KB
Платформа
Тегления 107
С П Р А В К А за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или заявление вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ
Information
Създаден 2014-01-19
Променено на
Версия:
Размер 58.5 KB
Платформа
Тегления 93

Опис на документите по чл. 3 – 5 и 14 от наредбата

Information
Създаден 2014-01-19
Променено на 2014-01-27
Версия:
Размер 98.5 KB
Платформа
Тегления 107