Категория: Формуляри, бланки, декларации
  Страница 1 от 5
  Брой под-категории: 3
  Подкатегории:
  folder.png Декларации
  Файлове: 68
  Счетоводни декларации, данъчни декларации, бланки за осигурителни други видове декларации
  folder.png Протоколи
  Файлове: 7
  folder.png Молби
  Файлове: 14
  Файла:
  ТАБЛИЦА 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски
  Information
  Създаден 2014-01-16
  Променено на
  Версия:
  Размер 35.2 KB
  Платформа
  Тегления 59
  ТАБЛИЦА 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд
  Information
  Създаден 2014-01-16
  Променено на
  Версия:
  Размер 33.61 KB
  Платформа
  Тегления 55
  Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2007г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)
  Information
  Създаден 2014-01-16
  Променено на
  Версия:
  Размер 31.76 KB
  Платформа
  Тегления 60

  Декларации и указания за попълването им за 1997г.

  Information
  Създаден 2014-01-15
  Променено на
  Версия:
  Размер 239.52 KB
  Платформа
  Тегления 43

  Декларации и указания за попълването им за 1998г.

  Information
  Създаден 2014-01-15
  Променено на 2014-01-16
  Версия:
  Размер 11.3 KB
  Платформа
  Тегления 43

  Декларации и указания за попълването им за 1999г.

  Information
  Създаден 2014-01-15
  Променено на
  Версия:
  Размер 131.71 KB
  Платформа
  Тегления 42

  Декларации и указания за попълването им за 2000г.

  Information
  Създаден 2014-01-15
  Променено на
  Версия:
  Размер 36.25 KB
  Платформа
  Тегления 40

  Декларации и указания за попълването им за 2001г.

  Information
  Създаден 2014-01-15
  Променено на
  Версия:
  Размер 37.96 KB
  Платформа
  Тегления 42

  Декларации и указания за попълването им за 2002г.

  Information
  Създаден 2014-01-15
  Променено на
  Версия:
  Размер 37.54 KB
  Платформа
  Тегления 41

  Декларации и указания за попълването им за 2003г.

  Information
  Създаден 2014-01-15
  Променено на
  Версия:
  Размер 40.26 KB
  Платформа
  Тегления 40
  © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.