Категория: Формуляри, бланки, декларации
Страница 1 от 5
Брой под-категории: 3
Подкатегории:
folder.png Декларации
Файлове: 68
Счетоводни декларации, данъчни декларации, бланки за осигурителни други видове декларации
folder.png Протоколи
Файлове: 7
folder.png Молби
Файлове: 14
Файла:
ТАБЛИЦА 2 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски
Information
Създаден 2014-01-16
Променено на
Версия:
Размер 35.2 KB
Платформа
Тегления 98
ТАБЛИЦА 1 за определяне на окончателния размер на осигурителния доход, върху който се дължат осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд
Information
Създаден 2014-01-16
Променено на
Версия:
Размер 33.61 KB
Платформа
Тегления 73
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2007г. (Таблици №1 и 2 и указания за попълването им)
Information
Създаден 2014-01-16
Променено на
Версия:
Размер 31.76 KB
Платформа
Тегления 100

Декларации и указания за попълването им за 1997г.

Information
Създаден 2014-01-15
Променено на
Версия:
Размер 239.52 KB
Платформа
Тегления 78

Декларации и указания за попълването им за 1998г.

Information
Създаден 2014-01-15
Променено на 2014-01-16
Версия:
Размер 11.3 KB
Платформа
Тегления 63

Декларации и указания за попълването им за 1999г.

Information
Създаден 2014-01-15
Променено на
Версия:
Размер 131.71 KB
Платформа
Тегления 59

Декларации и указания за попълването им за 2000г.

Information
Създаден 2014-01-15
Променено на
Версия:
Размер 36.25 KB
Платформа
Тегления 57

Декларации и указания за попълването им за 2001г.

Information
Създаден 2014-01-15
Променено на
Версия:
Размер 37.96 KB
Платформа
Тегления 61

Декларации и указания за попълването им за 2002г.

Information
Създаден 2014-01-15
Променено на
Версия:
Размер 37.54 KB
Платформа
Тегления 69

Декларации и указания за попълването им за 2003г.

Information
Създаден 2014-01-15
Променено на
Версия:
Размер 40.26 KB
Платформа
Тегления 60