Детайли за файл

  еБолнични листове еБолнични листове

  Софтуер, който се разпространява безплатно от НОИ, за издаване на болнични листове и решения по обжалването им.

  Към него е приложена инструкция за болнични листове на НОИ за инсталирането му и ръководство за работа на потребителите.
  Програмният продукт позволява извършване на всички действия, необходими за издаването на болничен лист от 1 януари 2015 г. Чрез него се извършва въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/анулиране на данните и изготвяне на справки за издадени/анулирани болнични листове, както и на данните от решения на ЛКК по повод на обжалвани болнични листове. Въведените данни се изпращат в НОИ и постъпват в Електронния регистър на болничните листове едновременно с издаването им или чрез експорт на файлове, които се подават в последствие също чрез продукта или през уеб-приложението в сайта на НОИ.
  За да може от 01.01.2015 г. да се извършва подаване и проверка на данните от издадени болнични листове към електронния регистър в НОИ, както и за достъп до издадените документи и справки, се изисква лицата, които ще извършват тези действия с валиден сертификат за КЕП, задължително да се регистрират еднократно като потребители на услугите през уеб-приложението в интернет страницата на НОИ. Подаването и проверката на данните може да става директно чрез собствен програмен продукт, чрез програмен продукт на НОИ или чрез подаване на файлове, изготвени предварително с програмен продукт през уеб-приложението в сайта на НОИ.

  Information
  Създаден 2014-12-31
  Променено на
  Версия: 1.0
  Размер 2.54 MB
  Оценка
  (0 гласа)
  Добавено от
  Променено от
  Тегления 98
  Лиценз FreewareTooltip
  Цена
  © 2009-2017 СЧЕТОВОДСТВО.COM. All Rights Reserved.